Framsida
 Mek. verkstad
 Om oss
 Kontaktpersonar
 Ledig stilling
 Nybygg
 
 Kontakt oss
 

 Lenkjer:
 
 
 
 
 

Kunnskap ligg bak løysingane som mannskapet får nytte av ...

Klikk på bilete for full størrelse
Eidsvik Skipsbyggeri Mai 2003
 

75 års erfaring sikrar kvaliteten på tenester leverte frå Eidsvik Skipsbyggeri.

 

Lang erfaring kjem kundane våre tilgode. Forutan kompetansen til verftet, har og godt samarbeid med skipskonsulentar og kunder i prosjekta gitt viktige bidrag for å utvikla den gode standarden ein ser på våre fiskefartøy. Verftet legg vekt på å nytte norsk utstyr til kvart prosjekt, noko som gir auka driftstryggleik.

 


Eidsvik Skipsbyggeri legg vekt på å tilpassa løysingar etter kunden sine ønske og behov, og vi legg vekt på at service og vedlikehald i ettertid skal kunna utførast på ein enkel måte. Spesielt legg vi vekt på plassering av utstyr og utforming av røyrgater og kabelgater for å gi oversikt og effektiv plassutnytting.

 


Eit samasveisa lag av eigne folk saman med leverandørar av elektrisk installasjon, innreiing og overflatebehandling er nøkkelen til den gode standarden på skip leverte av Eidsvik Skipsbyggeri.

 
 
 Tilbake
 
Siste nyhende:
Siem Pilot overlevert 8.april
Les meir(09.06.2010)
 
Eidsvik inn i offshore-marknaden
Les meir(26.06.2007)
 
Dåp av Knester
Les meir(26.06.2007)
 
Nyhendearkiv

Eidsvik Skipsbyggeri AS

Kompetanseområder:
* Skipsbygging
* Reparasjonar, ombygging
* Vedlikehald
* Konstruksjonar i stål og aluminium
* Dekkshus, styrehus og mastrar i stål og aluminium
* Prefabrikkering av røyr og røyrsystem
* Alle typer sveisearbeid

* God hamn
* 85 m kailengd
* 20 tonns kaikran
* 2000m2 innandørs produksjonsareal

Adresse:
5463 Uskedalen, Norway
Telefon:
+47 53 48 25 00
Telefax:
+47 53 48 25 01
E-mail:
firmapost@eidsvik.no

 
Utvikla av iDrift AS